UTRATA DZIECKA - GRUPA WSPARCIA

 

Strata dziecka. Nie zrozumie tego nikt, kto sam tego nie doświadczył. Bólu, rozczarowania, szoku, rezygnacji, bezradności...bezgłośnego lub wykrzyczanego pytania: dlaczego... ?

Zamykanie bólu nie pomoże...

Grupa wsparcia dla osób, które straciły dziecko.

 

 

Prowadząca: Elżbieta Brodnicka

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: Psychologia Kliniki Psychiatrii oraz Psychologia Oddziaływania – Model Integracyjny w Psychoterapii. Brała udział w szkoleniach i konferencjach (m. in. „Wygrać z depresją”, Okręgowej Izby Lekarskiej, „Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych” Polskiego Instytutu Psychoteraapii Intergratywnej). Posiada certyfikat z Neurolingwistycznego Programowania na poziomie praktyka.

Pracowała m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Ośrodku Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Polskim Związku Niewidomych, Podgórskiej Poradni Lekarskiej, Krakowskim Ośrodku Programów Profilaktycznych. Prowadziła różnorodne warsztaty, szkolenia oraz wykłady z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju osobistego, profilaktyki narkomanii itp.

Zajmuje się diagnostyką oraz poradnictwem psychologicznym (depresje, zaburzenia lękowe, kryzysy, utrata sensu życia, żałoba, rozwój osobisty). Prowadzi rozwojowe warsztaty dla kobiet . Brała udział w Rozwojowym Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron w Krakowie

 

Informacje:

Rozpoczęcie: 19 lipca 2011, godz: 18.00

Terminy kolejnych spotkań bądą omawianie na spotkaniach,

Grupa: min 6 osób, max 14 osób

Koszt: 55 zł/ spotkanie