Biofeedback

Obecnie podczas terapii psychologiczno-terapeutycznych wykorzystuje się różnorodne techniki, które są dostosowywane do indywidualnych uwarunkowań danego pacjenta oraz specyfiki jego problemów. Jedną ze stosowanych metod terapii jest Biofeedback. Jest to stosunkowo nowy sposób pracy, który pierwotnie był wykorzystywany przede wszystkim podczas szkoleń pilotów i astronautów. Uznano go za jeden z głównych czynników eliminujących negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Bardzo szybko zyskał uznanie specjalistów zajmujących się między innymi leczeniem zaburzeń takich jak padaczka, nerwice czy problemy z odżywianiem. W tym artykule przedstawimy krótką charakterystykę metody Biofeedback.

Jak wygląda metoda Biofeedback?

Biofeedback jest to biologiczne sprzężenie zwrotne, które polega na dostarczaniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Metoda ta polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu w trakcie wykonywania prostych działań. W ten sposób możliwe jest świadome wpływanie na pracę mózgu, zmuszające zachowanie sporej koncentracji. Za sprawą sprzężenia zwrotnego pacjent może zorientować się, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują nieodpowiednie pasma. W sposób kontrolowany można nauczyć się reakcji własnego mózgu, co jest pierwszym krokiem w stronę modyfikacji jego funkcjonowania, aby pracował efektywnie. Jest to metoda neurorehabilitacji, która wykorzystuje zjawisko tzw. plastyczności mózgu.

Kiedy wykorzystuje się metodę Biofeedback?

Biofeedback to jedna z metod neurorehabilitacji bardzo często wykorzystywana u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, ADD, ADHD oraz specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Oprócz tego znajduje zastosowanie w leczeniu różnorodnych uzależnień, nadmiernej agresji, zaburzeń snu, doświadczeniach stanu paniki i lęku czy po udarach mózgu. Metoda polecana jest także osobom zdrowym, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia. To całkowicie bezpieczny i skuteczny sposób na poprawę pamięci, koncentracji, zwiększenie odporności na stres.