Logopeda dla dzieci i dorosłych w Szczecinie


Logopedia jest dziedziną, która łączy elementy medycyny, psychologii i pedagogiki. Jej celem jest ustalenie diagnozy i leczenie wad wymowy, które mogą powstawać na różnym tle. Logopeda pracuje głównie z dziećmi, u których najczęściej pojawia się problem z właściwą wymową. Miewają go również osoby dorosłe, np. po przebytym udarze, które również mogą liczyć na pomoc logopedy z naszego centrum psychologicznego w Szczecinie.


Jak pomagamy w Carpe Diem?


Oferowana m.in. obok psychoterapii i neuroterapii pomoc logopedyczna w Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Carpe Diem obejmuje diagnozę dzieci, młodzieży i dorosłych dokonywaną na podstawie oceny stanu rozwoju mowy oraz ustalenia rodzaju jej zaburzeń. Dzięki profesjonalnej diagnozie logopedycznej rodzice mogą upewnić się tego, czy rozwój mowy dziecka przebiega we właściwy sposób i jest adekwatny do jego wieku. Na dalszych etapach nasz specjalista od logopedii może zaproponować m.in.:


• indywidualne zajęcia terapeutyczne,
• pracę nad stymulacją rozwoju mowy,
• profilaktykę zapobiegającą rozwojowi wad wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną,
• naukę pisania i czytania metodą glottodydaktyczną,
• korektę dyslalii, czyli nieprawidłowej wymowy głosek s, ś, z, sz, c, ć, dz, dź, r, d, k itd.