Logopeda w Szczecinie

Jak pomagamy w Carpe Diem?

Pomoc logopedyczna oferowana w Centrum Psychologiczno - Terapeutycznym Carpe Diem w Szczecinie obejmuje::
  • logopedyczną diagnozę dzieci, młodzieży i dorosłych. Dokonywana jest ocena i interpretacja, która ma na celu ustalenie stan rozwoju mowy oraz rodzaj jej zaburzeń. Dzięki profesjonalnej diagnozie logopedycznej rodzice mogą upewnić się czy rozwój mowy dziecka przebiega we właściwy sposób;
  • terapię zaburzeń mowy, czyli indywidualne zajęcia;
  • pracę nad stymulacją rozwoju mowy;
  • profilaktykę logopedyczną, zapobieganie rozwojowi wad wymowy poprzez podjęcie wczesnej interwencji logopedycznej;
  • naukę pisania i czytania metodą glottodydaktyczną;
  • korektę dyslalii, czyli nieprawidłowej wymowy głosek s, ś, z, sz, c, ć, dz, dź, r, d, k itd.