Szkolenia dla kobiet menedżerów

Prezentowana poniżej oferta szkoleń skierowana jest do kobiet na stanowiskach menedżerskich.

Obecnie coraz więcej kobiet inwestuje w założenie własnej firmy, coraz częściej też zajmują one stanowiska kierownicze. Kobiety te posiadają niezbędny potencjał, umożliwiający odniesienie sukcesu we własnym biznesie, jak i na ścieżce kariery zawodowej w zarządzaniu firmą.

Szkolenia przygotowane przez Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne Carpe Diem w Szczecinie odbywają się w formie treningów, których celem jest kształtowanie potencjału przedsiębiorczych kobiet i właściwe ukierunkowanie jej zasobów. Proponujemy szkolenia z zakresu umiejętności zarządzania pracownikami, kompetencji w zakresie budowania zespołu, rekrutacji pracowników, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem oraz wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy. Treningi prowadzone są przez psycholożkę z zespołu Centrum Carpe Diem, która również pełni funkcję menedżera.

  • Szkolenia odbywają się w grupach do 15 osób.

1. Czym tak naprawdę jest budowanie zespołu?

2. Psychologiczne „narzędzia” w pracy menedżera

3. Jak zarządzać zespołem w obliczu zmian zachodzących w organizacji?

4. Jak zwiększać efektywność i motywację wśród pracowników – podstawy coachingu

5.Efektywna organizacja pracy zespołu i elementy tzw. zarządzania czasem

6.Jak zachować spokój i pokonać stres. Trening autogeniczny

7. Jak pracować efektywniej i odnosić sukcesy w miejscu pracy. Trening inteligencji emocjonalnej