Podnoszenie efektywności pracy


Podnoszenie efektywności pracy - jak pracować wydajniej przy takim samym nakładzie czasu i energii?


Szkolenie z podnoszenia efektywności pracy proponowane firmom przez szczecińskie Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne polecane jest przede wszystkim osobom zarządzającym projektami, menedżerom, członkom grup projektowych, team liderom oraz wszystkim, którzy chcieliby czerpać więcej satysfakcji ze swojej codziennej pracy.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:

 • znali i potrafili zastosować metody podnoszenia swojej motywacji wewnętrznej
 • umieli skutecznie porozumiewać się ze swoim otoczeniem w zakresie delegowania zadań i wyrażania próśb
 • znali i potrafili zastosować najskuteczniejsze metody oraz techniki zarządzania czasem pracy (planowanie, ustalanie celów i priorytetów oraz kontrola wykonania zadań)
 • potrafili wyeliminować z codziennego grafiku zadania najbardziej uciążliwe, czyli tzw. „zjadacze czasu”
 • znali i potrafili zastosować w swojej pracy najbardziej efektywne metody argumentowania i techniki wywierania wpływu społecznego
 • potrafili skutecznie radzić sobie z pojawiającym się stresem i negatywnymi emocjami

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • gry i symulacje
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • prezentacje, demonstracje, obserwacja
 • ćwiczenia integrujące i energetyzujące
 • analiza materiału filmowego
 • testy, kwestionariusze
 • analiza studium przypadku
 • wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi