Rozwijanie umiejętności kierowniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy będą mogli z łatwością znaleźć praktyczne zastosowanie dla proponowanych technik i metod zarządzania. Stanowi ono także niezbędne przygotowanie dla każdego, kto rozpoczyna pracę na kierowniczym stanowisku i chce odnosić sukcesy w zarządzaniu ludźmi.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 

Podczas szkolenia w Centrum Psychologiczno - Terapeutycznym Carpe Diem poznacie Państwo metody i sposoby budowania autorytetu w oparciu o katalog kompetencyjny. W czasie szkolenia będziemy ćwiczyć umiejętności pozwalające skutecznie wywierać wpływ na postawy swoich pracowników m.in. techniki komunikowania się, przekazywania informacji zwrotnych i przewodzenia. Poznają Państwo style liderskie podczas ćwiczeń interaktywnych i będziecie mieli okazję wypracować swój własny sposób kierowania grupą.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest jako interaktywny trening z wykorzystaniem mini wykładów, pracy w małych grupach, dyskusji moderowanych, zadań problemowych, symulacji, studium przypadków, prezentacji multimedialnych oraz testów problemowych.

 

Program szkolenia:

 

1. efektywna komunikacja w zespole

2. asertywność

3. budowanie jedności zespołu

4. dynamika zespołowa

5. konflikty w grupie

6. synergia w pracy zespołowej