Kierowanie zespołem – trening umiejętności

Trening umiejętności kierowania zespołem przygotowany przez Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne Carpe Diem skierowany jest przede wszystkim do doświadczonych kierowników, którzy z łatwością znajdą zastosowania praktyczne dla nabytych w jego trakcie umiejętności. Jest także niezbędnym przygotowaniem dla każdej osoby rozpoczynającej pracę na stanowisku kierowniczym i pragnącej odnosić sukcesy w trudnej sztuce zarządzania ludźmi.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 

Wiedza zdobyta podczas tego szkolenia pozwoli Państwu na rozpoznanie własnego stylu zarządzania, a także dopasowanie sposobów motywowania pracowników do ich typów osobowości. Poznacie także rolę informacji zwrotnej. Nauczycie się Państwo jak diagnozować etap rozwoju kluczowych kompetencji pracowników, jak prowadzić rozmowy coachingowe, delegować zadania i przygotować się na trudne sytuacje w rozmowach z pracownikami.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Podczas szkolenia wykorzystujemy interaktywne formy pracy, w tym odgrywanie scenek, moderowana dyskusja, analizy przypadku, praca w małych grupach, zadania indywidualne i wiele różnych ćwiczeń.

 

Program szkolenia:

 

1. zapoznanie z podstawowymi pojęciami, terminami i zjawiskami związanymi z działaniem zespołów pracowniczych

2. omówienie ról zespołowych

3. lider zespołu

4. zespół pracowników

5. czynniki stymulujące i hamujące efektywność zespołów

6. w jaki sposób pobudzać efektywność pracy zespołowej