Pozafinansowe metody motywowania pracowników

 

Jest to szkolenie przeznaczone dla szefów, kierowników i właścicieli przedsiębiorstw oraz osób odpowiedzialnych za codzienne motywowanie pracowników. Dzięki temu kursowi poszerzycie Państwo wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

  • Osoby biorące udział w szkoleniu nabędą umiejętności motywowania pracowników za pomocą narzędzi i mechanizmów pozafinansowych.
  • Będą mieli możliwość zbudowania programu motywacyjnego dla swoich pracowników.
  • Zyskają sposobność uświadomienia sobie jak ich postawy wpływają na kadrę i jej stosunek do wykonywanych obowiązków.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Podczas zajęć w Centrum Psychologiczno – Terapeutycznym Carpe Diem staramy się pracować w oparciu o aktywność i zaangażowanie uczestników. Wykorzystujemy m. in. metodę pracy w grupach, dyskusji, burzy mózgów, pracy w małych grupach, analizy studium przypadku, ćwiczenia aranżowane, odgrywanie ról, wykład.

Program szkolenia:

 

1. zrozumienie zagadnienia motywacji

2. rozpoznanie specyfiki kadry pracowniczej

3. teoria potrzeb A. Maslowa

4. jak inspirować ludzi

5. jak motywować samego siebie

6. problemy i trudności w motywowaniu grupy pracowniczej

7. wykorzystywanie bodźców w motywacji