Trening autoprezentacji i komunikacji

 

Autoprezentacja polega na świadomym kierowaniu wrażeniem, jakie wywieramy na innych ludziach. Jest próbą pokazywania się w takim świetle, w jakim chcemy być widziani. Każdy z nas zgodzi się, że od tego właśnie zależy autorytet i sympatia, jaką darzy nas otoczenie.

Ze skuteczną komunikacją mamy do czynienia, kiedy odbiorca rozumie nadawany przekaz zgodnie z naszymi intencjami. Na komunikację składa się wiele aspektów, miedzy innymi oczekiwania i potrzeby uczestników aktu komunikacyjnego oraz reakcje wywoływane u interlokutora.

 

 

Cele treningu:

 

  • zdobycie umiejętności tworzenia własnego wizerunku
  • nabycie zdolności kontrolowania generowanych nieświadomie komunikatów
  • wypracowanie metod skutecznej komunikacji
  • poznanie istotnych technik werbalnej i niewerbalnej komunikacji oraz mowy ciała
  • umiejętne stosowanie się do zasad savoir-vivre
  • nabycie umiejętności wykorzystania efektu pierwszego wrażenia
  • wykształcenie umiejętności aktywnego słuchania, a także odważnego wyrażania własnych opinii, emocji i potrzeb

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w treningu autoprezentacji i komunikacji w szczecińskim Centrum Psychologiczno – Terapeutycznym Carpe Diem.