Efektywna organizacja czasu pracy i elementy zarządzania czasem

Efektywna organizacja pracy zespołu i elementy tzw. zarządzania czasem

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem szkolenia z efektywnego organizowania czasu pracy, które przygotowało nasze Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne w Szczecinie.

 

Czas trwania: 1 dzień (8h)

 

Dla kogo: kadra menedżerska średniego szczebla

 

Cel szkolenia: podczas szkolenia zostaną przedstawione techniki i zasady organizowania pracy zespołu i planowania; uczestnicy nauczą się, jak optymalnie wykorzystywać czas pracy

 

 

Program:

 

  • Ludzie jako żywe zegary – rola i znaczenie czasu w Twoim życiu; relacje w czasie, obok czasu, przez czas – indywidualna percepcja jej wpływ na codzienne funkcjonowanie
  • Identyfikacja niezbędnych dla efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy kierownika warunków organizacyjnych; diagnoza zadań, ról i funkcji menedżerskich
  • Macierz Eisenhower'a. Zasady zarządzania czasem i organizacji pracy własnej. (Nadawanie priorytetów zadaniom zgodnie z macierzą Eisenhower'a, zasady radzenia sobie z pracą „papierkową”)
  • Jak skuteczne delegować zadania – zaplanowanie pracy nad realizacją celu, zasady i metody planowania, wybór obowiązków do delegowania, wytypowanie osób, którym należy delegować, opracowanie rozmowy delegującej
  • „Krzywe zakłóceń i wydajności” – zasady organizacji czasu pracy
  • 15 reguł zarządzania czasem i organizacji pracy własnej oraz tzw. „złodzieje czasu”
  • Sprawne i skuteczne prowadzanie zebrań i spotkań zawodowych; reguły radzenia sobie ze zjawiskami i osobami utrudniającymi sprawny przebieg spotkania