Psychoterapia grupowa w Szczecinie

Pomagamy wyjść z kryzysu

Psychoterapia grupowa jest propozycją skierowaną do osób przeżywających konkretne trudności życiowe. Problemy poruszane w każdej grupie koncentrują się wokół jednego tematu, np. terapia grupowa Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, terapia dla kobiet po mastektomii, terapia depresji, wypalenie zawodowe. Podczas terapii grupowej analizie poddawane są przyczyny powstałych problemów oraz rządzące nimi mechanizmy. Uczestnik poznaje inne osoby zmagające się z podobnymi trudnościami, co znacznie podbudowuje jego zdolność samoakceptacji, wiarę we własne siły i możliwość zmiany. Wsparcie emocjonalne współuczestników grupy wpływa dodatnio na proces zdrowienia.

Organizowane w Centrum Psychologiczno – Terapeutycznym Carpe Diem w Szczecinie grupy terapeutyczne, są propozycją skierowaną do osób szukających z innymi ludźmi przeżywającymi podobne problemy i pragnących wspólnie z nimi przejść przez kryzys.

Z początkiem maja 2009 roku planujemy zainicjować pracę grup terapeutycznych, wspomagających rozwiązywanie problemów:

* Przepracowania traumy – pomoc osobom z ciężkimi i długotrwałymi problemami

* Wyjście z kryzysu - pomoc dla kobiet znajdujących się w sytuacji życiowego kryzysu