Terapia uzależnień w Szczecinie

Skuteczna walka z nałogami

Wg Międzynarodowej Kwalifikacji Chorób ICD – 10 istnieje wiele czynników odpowiadających za zespół uzależnienia, a wśród nich możemy wymienić takie jak komputer i Internet, nikotynizm, seks i związki miłosne, jedzenie, tanoreksja i wiele innych. Jeśli zdiagnozowano uzależnienie, przebieg indywidualnej terapii powinien składać się z szeregu ściśle określonych modułów:

  • wypracowanie umiejętności rozpoznawania mechanizmów uzależnienia;
  • znajdowanie motywacji do leczenia i wprowadzenia zmian w trybie życia;
  • praca nad umiejętnością rozpoznawania własnych emocji i opracowywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi;
  • „rozbrajanie” mechanizmów uzależnienia;
  • radzenie sobie z nawrotami choroby.

Obecnie coraz częściej w terapii uzależnień wykorzystuje się wsparcie metodą treningu EEG Biofeedback, stosowaną również z naszym centrum psychologicznym w Szczecinie.