Testy i diagnoza psychologiczna

Badania psychologiczne w Szczecinie

Klientom Centrum Psychologiczno – Terapeutycznego Carpe Diem w Szczecinie oferujemy psychologiczne badania diagnostyczne w zakresie:

  • diagnozy intelektu
  • diagnozy osobowości
  • diagnozy kompetencji społecznych itp.

Opracowanie wyników tego typu badań psychologicznych umożliwiają m. in.:

  • określenie ilorazu inteligencji
  • określenie inteligencji emocjonalnej
  • znalezienie i określenie silnych i słabych stron badanego
  • zrozumienie mechanizmów jego działania i zachowania
  • określenie punktów wejścia do psychoterapii
  • a także potwierdzenie diagnozy psychiatry