Mediatorzy w Carpe Diem

Prowadzone przez specjalistów z Centrum Psychologiczno – Terapeutycznego Carpe Diem mediacje polegają na rozwiązywaniu konfliktów z pomocą bezstronnego mediatora, dzięki któremu osiągane jest porozumienie satysfakcjonujące obie strony.

Mediacja jest procesem:

• dobrowolnym – na każdym etapie strony mogą zdecydować o wycofaniu się z niego bez ponoszenia żadnych konsekwencji;
• poufnym – informacje ujawnione wobec mediatora nie mogą być wykorzystywane przeciwko stronom;
• w przypadku mediatora także neutralnym i bezstronnym wobec przedmiotu sporu.
Praktycznie każdy konflikt można poddać procesowi mediacji, pod warunkiem, że strony wyrażają na to zgodę.

Mediacji podlegają zatem konflikty:

• szkolne,
• rodzinne,
• będące wynikiem rozstania lub rozpadu małżeństwa,
• spory sąsiedzkie,
• wszystkie sprawy z zakresu obowiązującego prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

Rolą mediatora jest:

• niesienie pomocy w komunikacji stron,
• pomoc przy ustaleniu najważniejszych treści nieporozumienia,
• określenie istotnych interesów i potrzeb stron,
• zaplanowanie realizacji postanowień wynikłych w drodze porozumienia.

Kiedy mediacje są użyteczne?

Rola mediatora sprawdza się szczególnie w sytuacji, gdy istnieją realne przeszkody w prowadzeniu samodzielnych negocjacji. Z reguły wynikają one z barier interpersonalnych, takich jak silne wzburzenie, obopólna niechęć i uraza oraz problemy komunikacyjne. Inną barierą są spory wynikające z podstawowych kwestii postrzegania sprzeczności interesów i poważnej niezgody w interpretowaniu faktów. Przeszkodą może być też brak odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia negocjacji i impas w negocjacjach bezpośrednich.

Mediacje rodzinne mogą być istotnym uzupełnieniem pomocy rodzinie w problemach około rozwodowych. Mediacje oferują stronom możliwość omówienia i rozwiązania konfliktów na drodze porozumienia poprzez wspólne wypracowanie kompromisu. Dają zatem większą możliwość ruchu niż sąd, który odgórnie decyduje o przyszłości rozstających się małżonków, ich dzieciach oraz majątku.

Wśród zalet mediacji możemy wymienić:
• fakt, iż opierają się one na modelu współdziałania, który ma prowadzić do sytuacji wygranej obu stron, nie zaś jak w typowym dla systemu prawnego modelu „wygrany – przegrany”,
• kwestię zachęcenia uczestników mediacji do aktywnego i bezpośredniego poszukiwania wspólnych rozwiązań, zamiast prób narzucania drugiej stronie swojej woli i jedynego rozwiązania,
• aktywność, w którą angażują się strony w czasie rozwiązywania konfliktu.
Korzyści wynikające z mediacji rodzinnych:
• utrzymanie poprawnych relacji miedzy byłymi partnerami czy też rodzicami,
• oszczędność czasu i kosztów,
• zachowanie prywatności i poufności,
• ułatwienie komunikacji bezpośredniej,
• minimalizacja stresu,
• elastyczność i nieformalność,
• obustronna kontrola nad wynikiem procesu.

Proces mediacji można rozpocząć na dowolnym etapie toku postępowania rozwodowego, zaś zaświadczanie o odbytej mediacji i jej efektach małżonkowie mogą przedłożyć w sądzie.

Dane kontaktowe

CARPE DIEM
ul. Pocztowa 35/1
Szczecin
70-357
tel: 608 669 003

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia:
pn - pt: 12.00-20.00
sob: 9.00 - 14.00

Nr konta bankowego:
36 2490 0005 0000 4000 7821 9223

13 + 3 =