Psycholodzy i psychoterapeuci
z Carpe Diem

Szczera rozmowa jest kluczem do pokonania wielu trudności, które mogą spotkać nas w życiu osobistym lub zawodowym. Czasami jednak problem jest na tyle skomplikowany lub ma tak silne, ukryte podłoże, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest szukanie pomocy u psychologa lub psychoterapeuty. Taką pomoc niosą specjaliści wchodzący w skład zespołu poradni Carpe Diem.

Zespół Carpe Diem

Mgr. Agnieszka Kotwicka - Pietrzak

Psycholog i psychoterapeuta.

Magdalena Szczepańska

psycholog kliniczny

Mgr Anna Łuszczyk

Pedagog

Krystian Pilarski

Mgr Psychologii

Mgr Jerzy Wojciechowski

pedagog, socjoterapeuta, neuroterapeuta

Klaudia Zakrzewska

fizjoterapeuta,
prowadzi treningi Biofeedback

Izabell Ratajczak

psycholog

Mirela Rosa

Pracownik administracyjny

Dane kontaktowe

CARPE DIEM
ul. Pocztowa 35/1
Szczecin
70-357
tel: 608 669 003

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia:
pn - pt: 12.00-20.00
sob: 9.00 - 14.00

Nr konta bankowego:
36 2490 0005 0000 4000 7821 9223

14 + 14 =

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany instruktor RTZ, coach i trener umiejętności poznawczych, arteterapeuta oraz diagnosta.

W Centrum prowadzi terapię dzieci i młodzieży, psychoterapię dorosłych oraz diagnozę psychologiczną rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Pracuje w ujęciu poznawczo-behawioralnym z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami w relacjach społecznych i rodzinnych oraz z osobami doświadczającymi silnego stresu w życiu osobistym lub zawodowym. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży przeżywających niepokoje, traumy, lęki, przejawiającymi nadpobudliwość psychoruchową, zachowania opozycyjno-buntownicze oraz autoagresję.

Zajmuje się także poradnictwem pedagogicznym w zakresie trudności wychowawczych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom będącym w trudnej sytuacji rozwodowej.

W swojej pracy chętnie stosuje różnorodne techniki relaksacyjne i wizualizacyjne, arteterapię, uczy sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, wspomaga rozwój osobisty.

Absolwentka dwóch uniwersytetów: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, terapii dzieci i młodzieży, psychologii sądowej.

Kształciła się także w przedmiocie: profilaktyki uzależnień, diagnozy i terapii ADHD i ADD, spektrum zaburzeń autyzmu, autoagresji i eksperymentów z wyglądem zewnętrznym, pomocy dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaburzeń integracji sensorycznej, kształtowania postaw edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozwijania twórczego myślenia.

Ukończyła szkolenia z zakresu: terapii schematu, terapii akceptacji i zaangażowania, terapii opartej na współczuciu oraz sposobów radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Aktywna uczestniczka wielu warsztatów ogólnorozwojowych, kursów, szkoleń i konferencji. Pracuje pod stałą superwizją.

Miłośniczka Dolnego Śląska, literatury iberoamerykańskiej, włoskiego renesansu oraz dobrej kawy. Interesuje się psychologią pozytywną, inteligencją emocjonalną oraz psychopatologią. Kreatywna, energiczna, otwarta i wrażliwa na potrzeby innych.

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam, m.in. pracując z pacjentami na III Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Zdroje w Szczecinie, towarzysząc dzieciom w kryzysie, jakim jest pobyt w Domu Dziecka, udzielając wsparcia dzieciom i młodzieży w Szkołach Podstawowych, osobom dorosłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, a także prowadząc Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Stargardzie. Współpracowałam w Ośrodku Adopcyjnym, diagnozując dzieci i rodziców, pragnących adoptować dziecko. Obecnie udzielam wsparcia interwencyjnego w Telefonie Zaufania „Biała linia”. Prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną w Stargardzie. Współpracuję z Centrami Psychoterapii na terenie Szczecina. Stale podwyższam swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W gabinecie staram się łączyć kierunki psychoterapeutyczne, tak aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb osób zgłaszających się do mnie po pomoc. Wierzę, że bezpieczna relacja z pacjentem może wpływać lecząco. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi.

W swojej codziennej pracy skupiam się na wydobywaniu z nastoletniego pacjenta jego indywidualnego potencjału, budowaniu poczucia własnej wartości, a także wspieram w odnalezieniu własnej drogi i tożsamości. Pomagam nastolatkom przeżywającym sytuacje kryzysowe, m.in. rozwód rodziców, odczuwającym lęk, obniżenie nastroju, smutek, pustkę. dolegliwości płynące z ciała, trudności w relacjach, mających obawy o swoją przyszłość. W gabinecie wykorzystuję karty metaforyczne, materiały typu kartka-ołówek, pracę ze skojarzeniami i wyobraźnią, ćwiczenia relaksacyjne. Oferuję również wsparcie rodzicom, potrzebującym lepiej zrozumieć siebie  i swoje dziecko.

Na konsultacje zapraszam również osoby dorosłe doświadczające kryzysów psychicznych, potrzebujących uporządkować swoje doświadczenia życiowe i nadać im nowy kierunek.  Proces terapeutyczny ma służyć temu, aby łatwiej było zaakceptować to, czego zmienić się już nie da oraz wprowadzać zmiany tam, gdzie jest to możliwe.

Podczas pierwszego spotkania chcę poznać pacjenta, nie tylko jego problem. Chcę dowiedzieć się kim jest, co go pasjonuje w życiu, kto jest mu bliski. Dzięki bliższemu poznaniu się na pierwszej sesji możemy wspólnie z pacjentem zadecydować czy chcemy wejść razem w terapię i stworzyć bezpieczną przestrzeń dla relacji terapeutycznej. Jeżeli po obu stronach jest zgodność, że chcemy razem przejść tę drogę, to umawiamy się na kolejne spotkanie.

Do gabinetu zapraszam młodzież od 13 roku życia, rodziców i osoby dorosłe.

Psychoterapia jest moją pasją i wymarzonym zawodem.

W Centrum psychologiczno-terapeutycznym Carpe Diem oferuję:

  • wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla młodzieży
  • wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla osób dorosłych
  • diagnozę więzi rodzinnych dzieci i młodzieży
  • wsparcie rodziców doświadczających trudności wychowawczych
  • pomoc psychologiczną rodzicom, którzy adoptowali dziecko

 

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.”

– Louis L’Amour

Jestem absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiadam tytuł magistra pedagogiki. Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu o kierunku kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Na co dzień z wielkim zaangażowaniem pracuję z dzie
mi przedszkolnymi. Diagnozuje dzieci pod kątem specyficznych trudności w edukacji. Prowadzi terapię z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stale poszerzam swoje doświadczenie i umiejętności. Biorę udział w kursach i szkoleniach przez co rozwijam się jako pedagog.

Ścieżkę naukową rozpocząłem w 2009 roku podejmując studia magisterskie na uniwersytecie szczecińskim w instytucie psychologii. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy psychologa, nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje psychologiczne biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Rozwijając swą wiedzę w kierunku terapeutycznym podjąłem naukę w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest to model krótkoterminowej terapii oparty na potencjale jaki istniej zarówno w środowisku klienta jak i w nim samym. Ukończyłem profesjonalne kursy TSR I-ego i II-ego stopnia i z powodzeniem podczas pracy terapeutycznej korzystam z wiedzy jaką pozyskałem na tych szkoleniach.

W swojej praktyce psychologa staram się czerpać z wielu nurtów, łącząc wiedzę gromadzoną przez szerokie grono naukowców na przestrzeni setek lat, jednak najbliższym mi i bazowym paradygmatem jest psychologia humanistyczna, gdzie człowiek jest traktowany jako autonomiczna jednostka z ogromnym potencjałem kreacji samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, a zdolności twórcze jakie posiada każdy z nas to punkt wyjścia do zmiany własnej sytuacji w tu i teraz.

Moją specjalizacją w działalności psychologicznej są następujące obszary:
Radzenie sobie ze stratą – rozpad relacji, śmierć bliskich, itp.
Wychodzenie z traumy życiowej
Bunt młodzieńczy
Komunikacja międzypokoleniowa
Budowa samooceny
Kreowanie wizerunku i samoświadomości
Wypalenie zawodowe
Samorozwój osobisty
Szkolenia i warsztaty

Wszystkich chętnych zapraszam do spotkań w gabinecie oraz na szkoleniach.

Ukończone studia w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w 1986 r.
Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał na studiach podyplomowych w:
Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – „Resocjalizacja społecznie niedostosowanych”
Uniwersytecie Warszawskim – „Socjoterapia”
Uniwersytecie Szczecińskim – „Oligofrenopedagogika”
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”
Collegium Da Vinci w Poznaniu – „Terapia i diagnoza pedagogiczna”

Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zwłaszcza w pracy z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracował na różnych stanowiskach związanych z pracą psychologiczno-pedagogiczną z dzie
mi, młodzieżą
i rodzicami min jako:
wychowawca w internacie,
pedagog w szkole podstawowej,
wychowawca w SOSW, MOW, MOS,
kierownik internatu SOSW,
terapeuta oraz reedukator w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,
dyrektor MOS,
pedagog oraz socjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Organizuje i prowadzi „Warsztaty Dla Dobrych Rodziców”
Adresatami tej formy są rodzice, których dzieci:
przejawiają problemy wychowawcze lub edukacyjne
mają objawy nadpobudliwości psychoruchowej
mają problemy z koncentracją uwagi
zostały zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami zachowania lub ADHD lub ZA.

Od  kilkunastu lat zajmuje się neuroterapią. Prowadzi treningi EEG Biofeedback i HEG oraz treningi funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość) z wykorzystaniem urządzenia RechaCom.

Ukończone studia w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w 1986 r.
Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał na studiach podyplomowych w:
Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – „Resocjalizacja społecznie niedostosowanych”
Uniwersytecie Warszawskim – „Socjoterapia”
Uniwersytecie Szczecińskim – „Oligofrenopedagogika”
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”
Collegium Da Vinci w Poznaniu – „Terapia i diagnoza pedagogiczna”

Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zwłaszcza w pracy z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracował na różnych stanowiskach związanych z pracą psychologiczno-pedagogiczną z dzie
mi, młodzieżą
i rodzicami min jako:
wychowawca w internacie,
pedagog w szkole podstawowej,
wychowawca w SOSW, MOW, MOS,
kierownik internatu SOSW,
terapeuta oraz reedukator w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,
dyrektor MOS,
pedagog oraz socjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Organizuje i prowadzi „Warsztaty Dla Dobrych Rodziców”
Adresatami tej formy są rodzice, których dzieci:
przejawiają problemy wychowawcze lub edukacyjne
mają objawy nadpobudliwości psychoruchowej
mają problemy z koncentracją uwagi
zostały zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami zachowania lub ADHD lub ZA.

Od  kilkunastu lat zajmuje się neuroterapią. Prowadzi treningi EEG Biofeedback i HEG oraz treningi funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość) z wykorzystaniem urządzenia RechaCom.

Ścieżkę naukową rozpocząłem w 2009 roku podejmując studia magisterskie na uniwersytecie szczecińskim w instytucie psychologii. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy psychologa, nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje psychologiczne biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Rozwijając swą wiedzę w kierunku terapeutycznym podjąłem naukę w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest to model krótkoterminowej terapii oparty na potencjale jaki istniej zarówno w środowisku klienta jak i w nim samym. Ukończyłem profesjonalne kursy TSR I-ego i II-ego stopnia i z powodzeniem podczas pracy terapeutycznej korzystam z wiedzy jaką pozyskałem na tych szkoleniach.

W swojej praktyce psychologa staram się czerpać z wielu nurtów, łącząc wiedzę gromadzoną przez szerokie grono naukowców na przestrzeni setek lat, jednak najbliższym mi i bazowym paradygmatem jest psychologia humanistyczna, gdzie człowiek jest traktowany jako autonomiczna jednostka z ogromnym potencjałem kreacji samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, a zdolności twórcze jakie posiada każdy z nas to punkt wyjścia do zmiany własnej sytuacji w tu i teraz.

Moją specjalizacją w działalności psychologicznej są następujące obszary:
Radzenie sobie ze stratą – rozpad relacji, śmierć bliskich, itp.
Wychodzenie z traumy życiowej
Bunt młodzieńczy
Komunikacja międzypokoleniowa
Budowa samooceny
Kreowanie wizerunku i samoświadomości
Wypalenie zawodowe
Samorozwój osobisty
Szkolenia i warsztaty

Wszystkich chętnych zapraszam do spotkań w gabinecie oraz na szkoleniach.

Ukończone studia w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w 1986 r.
Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał na studiach podyplomowych w:
Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – „Resocjalizacja społecznie niedostosowanych”
Uniwersytecie Warszawskim – „Socjoterapia”
Uniwersytecie Szczecińskim – „Oligofrenopedagogika”
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”
Collegium Da Vinci w Poznaniu – „Terapia i diagnoza pedagogiczna”

Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zwłaszcza w pracy z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracował na różnych stanowiskach związanych z pracą psychologiczno-pedagogiczną z dzie
mi, młodzieżą
i rodzicami min jako:
wychowawca w internacie,
pedagog w szkole podstawowej,
wychowawca w SOSW, MOW, MOS,
kierownik internatu SOSW,
terapeuta oraz reedukator w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,
dyrektor MOS,
pedagog oraz socjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Organizuje i prowadzi „Warsztaty Dla Dobrych Rodziców”
Adresatami tej formy są rodzice, których dzieci:
przejawiają problemy wychowawcze lub edukacyjne
mają objawy nadpobudliwości psychoruchowej
mają problemy z koncentracją uwagi
zostały zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami zachowania lub ADHD lub ZA.

Od  kilkunastu lat zajmuje się neuroterapią. Prowadzi treningi EEG Biofeedback i HEG oraz treningi funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość) z wykorzystaniem urządzenia RechaCom.

Jestem absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiadam tytuł magistra pedagogiki. Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu o kierunku kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Na co dzień z wielkim zaangażowaniem pracuję z dzie
mi przedszkolnymi. Diagnozuje dzieci pod kątem specyficznych trudności w edukacji. Prowadzi terapię z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stale poszerzam swoje doświadczenie i umiejętności. Biorę udział w kursach i szkoleniach przez co rozwijam się jako pedagog.

Ścieżkę naukową rozpocząłem w 2009 roku podejmując studia magisterskie na uniwersytecie szczecińskim w instytucie psychologii. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy psychologa, nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje psychologiczne biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Rozwijając swą wiedzę w kierunku terapeutycznym podjąłem naukę w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest to model krótkoterminowej terapii oparty na potencjale jaki istniej zarówno w środowisku klienta jak i w nim samym. Ukończyłem profesjonalne kursy TSR I-ego i II-ego stopnia i z powodzeniem podczas pracy terapeutycznej korzystam z wiedzy jaką pozyskałem na tych szkoleniach.

W swojej praktyce psychologa staram się czerpać z wielu nurtów, łącząc wiedzę gromadzoną przez szerokie grono naukowców na przestrzeni setek lat, jednak najbliższym mi i bazowym paradygmatem jest psychologia humanistyczna, gdzie człowiek jest traktowany jako autonomiczna jednostka z ogromnym potencjałem kreacji samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, a zdolności twórcze jakie posiada każdy z nas to punkt wyjścia do zmiany własnej sytuacji w tu i teraz.

Moją specjalizacją w działalności psychologicznej są następujące obszary:
Radzenie sobie ze stratą – rozpad relacji, śmierć bliskich, itp.
Wychodzenie z traumy życiowej
Bunt młodzieńczy
Komunikacja międzypokoleniowa
Budowa samooceny
Kreowanie wizerunku i samoświadomości
Wypalenie zawodowe
Samorozwój osobisty
Szkolenia i warsztaty

Wszystkich chętnych zapraszam do spotkań w gabinecie oraz na szkoleniach.

Ukończone studia w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w 1986 r.
Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał na studiach podyplomowych w:
Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – „Resocjalizacja społecznie niedostosowanych”
Uniwersytecie Warszawskim – „Socjoterapia”
Uniwersytecie Szczecińskim – „Oligofrenopedagogika”
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”
Collegium Da Vinci w Poznaniu – „Terapia i diagnoza pedagogiczna”

Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zwłaszcza w pracy z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracował na różnych stanowiskach związanych z pracą psychologiczno-pedagogiczną z dzie
mi, młodzieżą
i rodzicami min jako:
wychowawca w internacie,
pedagog w szkole podstawowej,
wychowawca w SOSW, MOW, MOS,
kierownik internatu SOSW,
terapeuta oraz reedukator w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,
dyrektor MOS,
pedagog oraz socjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Organizuje i prowadzi „Warsztaty Dla Dobrych Rodziców”
Adresatami tej formy są rodzice, których dzieci:
przejawiają problemy wychowawcze lub edukacyjne
mają objawy nadpobudliwości psychoruchowej
mają problemy z koncentracją uwagi
zostały zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami zachowania lub ADHD lub ZA.

Od  kilkunastu lat zajmuje się neuroterapią. Prowadzi treningi EEG Biofeedback i HEG oraz treningi funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość) z wykorzystaniem urządzenia RechaCom.

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam, m.in. pracując z pacjentami na III Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Zdroje w Szczecinie, towarzysząc dzieciom w kryzysie, jakim jest pobyt w Domu Dziecka, udzielając wsparcia dzieciom i młodzieży w Szkołach Podstawowych, osobom dorosłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, a także prowadząc Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Stargardzie. Współpracowałam w Ośrodku Adopcyjnym, diagnozując dzieci i rodziców, pragnących adoptować dziecko. Obecnie udzielam wsparcia interwencyjnego w Telefonie Zaufania „Biała linia”. Prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną w Stargardzie. Współpracuję z Centrami Psychoterapii na terenie Szczecina. Stale podwyższam swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W gabinecie staram się łączyć kierunki psychoterapeutyczne, tak aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb osób zgłaszających się do mnie po pomoc. Wierzę, że bezpieczna relacja z pacjentem może wpływać lecząco. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi.

W swojej codziennej pracy skupiam się na wydobywaniu z nastoletniego pacjenta jego indywidualnego potencjału, budowaniu poczucia własnej wartości, a także wspieram w odnalezieniu własnej drogi i tożsamości. Pomagam nastolatkom przeżywającym sytuacje kryzysowe, m.in. rozwód rodziców, odczuwającym lęk, obniżenie nastroju, smutek, pustkę. dolegliwości płynące z ciała, trudności w relacjach, mających obawy o swoją przyszłość. W gabinecie wykorzystuję karty metaforyczne, materiały typu kartka-ołówek, pracę ze skojarzeniami i wyobraźnią, ćwiczenia relaksacyjne. Oferuję również wsparcie rodzicom, potrzebującym lepiej zrozumieć siebie  i swoje dziecko.

Na konsultacje zapraszam również osoby dorosłe doświadczające kryzysów psychicznych, potrzebujących uporządkować swoje doświadczenia życiowe i nadać im nowy kierunek.  Proces terapeutyczny ma służyć temu, aby łatwiej było zaakceptować to, czego zmienić się już nie da oraz wprowadzać zmiany tam, gdzie jest to możliwe.

Podczas pierwszego spotkania chcę poznać pacjenta, nie tylko jego problem. Chcę dowiedzieć się kim jest, co go pasjonuje w życiu, kto jest mu bliski. Dzięki bliższemu poznaniu się na pierwszej sesji możemy wspólnie z pacjentem zadecydować czy chcemy wejść razem w terapię i stworzyć bezpieczną przestrzeń dla relacji terapeutycznej. Jeżeli po obu stronach jest zgodność, że chcemy razem przejść tę drogę, to umawiamy się na kolejne spotkanie.

Do gabinetu zapraszam młodzież od 13 roku życia, rodziców i osoby dorosłe.

Psychoterapia jest moją pasją i wymarzonym zawodem.

W Centrum psychologiczno-terapeutycznym Carpe Diem oferuję:

  • wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla młodzieży
  • wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla osób dorosłych
  • diagnozę więzi rodzinnych dzieci i młodzieży
  • wsparcie rodziców doświadczających trudności wychowawczych
  • pomoc psychologiczną rodzicom, którzy adoptowali dziecko

 

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.”

– Louis L’Amour

Jestem absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiadam tytuł magistra pedagogiki. Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu o kierunku kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Na co dzień z wielkim zaangażowaniem pracuję z dzie
mi przedszkolnymi. Diagnozuje dzieci pod kątem specyficznych trudności w edukacji. Prowadzi terapię z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stale poszerzam swoje doświadczenie i umiejętności. Biorę udział w kursach i szkoleniach przez co rozwijam się jako pedagog.

Ścieżkę naukową rozpocząłem w 2009 roku podejmując studia magisterskie na uniwersytecie szczecińskim w instytucie psychologii. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy psychologa, nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje psychologiczne biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Rozwijając swą wiedzę w kierunku terapeutycznym podjąłem naukę w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest to model krótkoterminowej terapii oparty na potencjale jaki istniej zarówno w środowisku klienta jak i w nim samym. Ukończyłem profesjonalne kursy TSR I-ego i II-ego stopnia i z powodzeniem podczas pracy terapeutycznej korzystam z wiedzy jaką pozyskałem na tych szkoleniach.

W swojej praktyce psychologa staram się czerpać z wielu nurtów, łącząc wiedzę gromadzoną przez szerokie grono naukowców na przestrzeni setek lat, jednak najbliższym mi i bazowym paradygmatem jest psychologia humanistyczna, gdzie człowiek jest traktowany jako autonomiczna jednostka z ogromnym potencjałem kreacji samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, a zdolności twórcze jakie posiada każdy z nas to punkt wyjścia do zmiany własnej sytuacji w tu i teraz.

Moją specjalizacją w działalności psychologicznej są następujące obszary:
Radzenie sobie ze stratą – rozpad relacji, śmierć bliskich, itp.
Wychodzenie z traumy życiowej
Bunt młodzieńczy
Komunikacja międzypokoleniowa
Budowa samooceny
Kreowanie wizerunku i samoświadomości
Wypalenie zawodowe
Samorozwój osobisty
Szkolenia i warsztaty

Wszystkich chętnych zapraszam do spotkań w gabinecie oraz na szkoleniach.

Ukończone studia w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w 1986 r.
Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał na studiach podyplomowych w:
Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – „Resocjalizacja społecznie niedostosowanych”
Uniwersytecie Warszawskim – „Socjoterapia”
Uniwersytecie Szczecińskim – „Oligofrenopedagogika”
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”
Collegium Da Vinci w Poznaniu – „Terapia i diagnoza pedagogiczna”

Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zwłaszcza w pracy z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracował na różnych stanowiskach związanych z pracą psychologiczno-pedagogiczną z dzie
mi, młodzieżą
i rodzicami min jako:
wychowawca w internacie,
pedagog w szkole podstawowej,
wychowawca w SOSW, MOW, MOS,
kierownik internatu SOSW,
terapeuta oraz reedukator w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,
dyrektor MOS,
pedagog oraz socjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Organizuje i prowadzi „Warsztaty Dla Dobrych Rodziców”
Adresatami tej formy są rodzice, których dzieci:
przejawiają problemy wychowawcze lub edukacyjne
mają objawy nadpobudliwości psychoruchowej
mają problemy z koncentracją uwagi
zostały zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami zachowania lub ADHD lub ZA.

Od  kilkunastu lat zajmuje się neuroterapią. Prowadzi treningi EEG Biofeedback i HEG oraz treningi funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość) z wykorzystaniem urządzenia RechaCom.