Psycholodzy i psychoterapeuci
z Carpe Diem

Szczera rozmowa jest kluczem do pokonania wielu trudności, które mogą spotkać nas w życiu osobistym lub zawodowym. Czasami jednak problem jest na tyle skomplikowany lub ma tak silne, ukryte podłoże, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest szukanie pomocy u psychologa lub psychoterapeuty. Taką pomoc niosą specjaliści wchodzący w skład zespołu poradni Carpe Diem.

Zespół Carpe Diem

Mgr Kamila Kasperowicz - Duchińska

Doradca psychospołeczny, psychoterapeuta systemowy, trenerem metody biofeedback I i Ii stopnia.

Mgr. Agnieszka Kotwicka - Pietrzak

Psycholog i psychoterapeuta.

Dr Izabela Krempińska

pedagog, logopeda, neurokognitywista

Mgr Anna Łuszczyk

Pedagog

Krystian Pilarski

Mgr Psychologii

Mgr Adriana Żak

Psycholog, psychoterapeuta

Mgr Jerzy Wojciechowski

pedagog, socjoterapeuta, neuroterapeuta

Mgr Dominika Wyrwa

Psycholog, pedagog osób niepełnosprawnych, logopeda

Dorota Zabielska

Pracownik administracyjny

Dane kontaktowe

CARPE DIEM
ul. Pocztowa 35/1
Szczecin
70-357
tel: 608 669 003

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia:
pn - pt: 9.00-20.00
sob: 9.00 - 14.00

Nr konta bankowego:
 36 2490 0005 0000 4000 7821 9223

2 + 6 =

Ukończyłam szkołę psychoterapii systemowej w WTTS. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej, z małżeństwami oraz rodzinami. Pracuję w oparciu o sprawdzone i uznane metody psychologiczne pozostając pod stałą superwizja certyfikowanych superwizorów. Pomagam osobom, które znalazły się w trudnym momencie swojego życia oraz doświadczających problemów w relacjach rodzinnych i małżeńskich.

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany instruktor RTZ, coach i trener umiejętności poznawczych, arteterapeuta oraz diagnosta.

W Centrum prowadzi terapię dzieci i młodzieży, psychoterapię dorosłych oraz diagnozę psychologiczną rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Pracuje w ujęciu poznawczo-behawioralnym z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami w relacjach społecznych i rodzinnych oraz z osobami doświadczającymi silnego stresu w życiu osobistym lub zawodowym. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży przeżywających niepokoje, traumy, lęki, przejawiającymi nadpobudliwość psychoruchową, zachowania opozycyjno-buntownicze oraz autoagresję.

Zajmuje się także poradnictwem pedagogicznym w zakresie trudności wychowawczych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom będącym w trudnej sytuacji rozwodowej.

W swojej pracy chętnie stosuje różnorodne techniki relaksacyjne i wizualizacyjne, arteterapię, uczy sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, wspomaga rozwój osobisty.

Absolwentka dwóch uniwersytetów: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki, terapii dzieci i młodzieży, psychologii sądowej.

Kształciła się także w przedmiocie: profilaktyki uzależnień, diagnozy i terapii ADHD i ADD, spektrum zaburzeń autyzmu, autoagresji i eksperymentów z wyglądem zewnętrznym, pomocy dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaburzeń integracji sensorycznej, kształtowania postaw edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozwijania twórczego myślenia.

Ukończyła szkolenia z zakresu: terapii schematu, terapii akceptacji i zaangażowania, terapii opartej na współczuciu oraz sposobów radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Aktywna uczestniczka wielu warsztatów ogólnorozwojowych, kursów, szkoleń i konferencji. Pracuje pod stałą superwizją.

Miłośniczka Dolnego Śląska, literatury iberoamerykańskiej, włoskiego renesansu oraz dobrej kawy. Interesuje się psychologią pozytywną, inteligencją emocjonalną oraz psychopatologią. Kreatywna, energiczna, otwarta i wrażliwa na potrzeby innych.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Jestem pedagogiem zdrowia, oligofrenopedagogiem, neurokognitywistą oraz logopedą.
W zawodzie od 15 lat, czynnie diagnozuję pacjentów oraz systematycznie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach oraz konferencjach w kraju i za granicą.
Tytuł doktora nauk społecznych uzyskałam w 2018 roku broniąc pracę pod tytułem: „Percepcyjno-motoryczna terapia umiejętności szkolnych uczniów klas I-III ze zdiagnozowanym zespoełem hiperkinetycznym i dysleksją”.
W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Carpe Diem” zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną, diagnozą pedagogiczną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi.
Ponadto jestem założycielką Koła na Rzecz Pacjentów Laryngektomowanych w Szczecinie (pacjentów po wycięciu kratani oraz z problemami nowotworowyki w obrębie głowy i szyi) w związku z czym zajmuję się terapią logopedyczną pacjentów laryngektomowanych po wszczepieniu implantu głosowego oraz bez protezy głosowej (nauka mowy ruktusowej), praca z pacjentami z dysfagią (problemami z połykaniem) oraz z pacjentami afatycznymi (po udarach krwowtocznych oraz niedokrwiennych).
Ponadto jestem czynnym wykładowcą akademickim, dyrektorem studiów podyplomowych, autorką wielu publikacji i wystąpień dotyczących problematyki nieprawidłowości rozwojowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Ostatnie kursy, szkolenia i konferencje:
„W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudnosci w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dzieci z APD i wadami słuchu” – uczestnictwo w szkoleniu 28.02.2018r. Szczecin,
„Pomoc onkologopedy po larygektomii całkowitej” – uczestnictwo w szkoleniu 18.05.2019r. Bydgoszcz,
„XVIII Sympozjum ONKOLOGIA W OTOLARYGOLOGII” - uczestnictwo w konferencji 23-25.05.2019r. Szczecin,

III Ogólnopolska Koferencja Innowacje w Otolarygologii – uczestnictwo w konferencji 11-13.04.2019r. Poznań,
Ogólnoświatowa Konferencja pt. Akademia rehabilitacji pacjentów po laryngektomii całkowitej – uczestnictwo w konferencji i stażu na terenie Kliniki Gemelli, 16-20.10.2019r. Rzym,
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Niepełnosprawność intelektualna: zdrowie-edukacja-terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia. Teoria i praktyka”. Wystąpienie własne pt.”Pomiędzy niepełnosprawnością a normą intelektualną. Sytuacja dzieci cienia we współczesnym systemie edukacji”, 4.12.2019r., Słupsk.

Jestem absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiadam tytuł magistra pedagogiki. Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu o kierunku kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Na co dzień z wielkim zaangażowaniem pracuję z dzie
mi przedszkolnymi. Diagnozuje dzieci pod kątem specyficznych trudności w edukacji. Prowadzi terapię z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stale poszerzam swoje doświadczenie i umiejętności. Biorę udział w kursach i szkoleniach przez co rozwijam się jako pedagog.

Ścieżkę naukową rozpocząłem w 2009 roku podejmując studia magisterskie na uniwersytecie szczecińskim w instytucie psychologii. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy psychologa, nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje psychologiczne biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Rozwijając swą wiedzę w kierunku terapeutycznym podjąłem naukę w nurcie TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jest to model krótkoterminowej terapii oparty na potencjale jaki istniej zarówno w środowisku klienta jak i w nim samym. Ukończyłem profesjonalne kursy TSR I-ego i II-ego stopnia i z powodzeniem podczas pracy terapeutycznej korzystam z wiedzy jaką pozyskałem na tych szkoleniach.

W swojej praktyce psychologa staram się czerpać z wielu nurtów, łącząc wiedzę gromadzoną przez szerokie grono naukowców na przestrzeni setek lat, jednak najbliższym mi i bazowym paradygmatem jest psychologia humanistyczna, gdzie człowiek jest traktowany jako autonomiczna jednostka z ogromnym potencjałem kreacji samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, a zdolności twórcze jakie posiada każdy z nas to punkt wyjścia do zmiany własnej sytuacji w tu i teraz.

Moją specjalizacją w działalności psychologicznej są następujące obszary:
Radzenie sobie ze stratą – rozpad relacji, śmierć bliskich, itp.
Wychodzenie z traumy życiowej
Bunt młodzieńczy
Komunikacja międzypokoleniowa
Budowa samooceny
Kreowanie wizerunku i samoświadomości
Wypalenie zawodowe
Samorozwój osobisty
Szkolenia i warsztaty

Wszystkich chętnych zapraszam do spotkań w gabinecie oraz na szkoleniach.

W teorii
Wykształcenie psychologiczne na ścieżce klinicznej zdobyłam na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyłam Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, Kurs Psychotraumatologii, Terapię Krótkoterminową w ujęciu psychodynamicznym, Szkolenia z Interwencji Kryzysowej, Technik Poznawczo-Behawioralnych. Stale aktualizuję zaplecze teoretyczne poprzez udział w szkołach, kursach, warsztatach ukierunkowanych na integracyjne rozumienie potrzeb moich klientów.
W psychologii
W prostocie zawiera się mądrość, dlatego też posiadam credo - Najważniejszy jest Człowiek. Każdy
z nas niesie ze sobą niepowtarzalną opowieść życia, której należy się uważność, wrażliwość
i zrozumienie. Relacja terapeutyczna to autentyczne towarzyszenie, spojrzenie z szacunkiem
i profesjonalizmem na potrzeby drugiej osoby. Doświadczanie siebie w zawodzie w różnych środowiskach pozwala mi na stosowanie własnych kompetencji tak, by pozostawały spójne w procesie zmian, jak i elastyczne w rozumieniu złożoności ludzkiego umysłu. W codzienności często sięgam po techniki twórcze - im dłużej pracuję, tym dogłębniej rozumiem, jak istotne są w terapii - sztuka, kontakt z naturą i duchowość.
W praktyce
Doświadczenia w relacji z drugim człowiekiem stanowią istotę profesji psychologa. Dlatego, przed laty już jako studentka rozpoczęłam budowę własnych kompetencji poprzez staże kliniczne
w szpitalach, poradniach i wolontariatach. Umiejętności zdobywałam w opiece społecznej, praktyce psychologa wojskowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierającymi młodzież i ich rodziny. Na co dzień kieruję placówką wsparcia dla młodzieży, realizuję się również w obszarze naukowym oraz szkoleniowym w projektach z obszaru psychologii społecznej i profilaktyki.
Korzystam z regularnych superwizji, wsparcia zaprzyjaźnionych psychoterapeutów i psychologów.
W Carpe Diem:
Poradnictwo psychologiczne i terapia dla młodzieży
Terapia indywidualna dorosłych
Terapia rodzinna
Terapia dla par
Obszary:
Praca z młodzieżą i rodziną: zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, bunt nastolatka
Terapia zaburzeń nastroju
Terapia więzi: relacje rodzinne, partnerskie, trudności wychowawcze, przemoc
Wsparcie w kryzysie życiowym
Terapia traumy

Ukończone studia w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w 1986 r.
Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał na studiach podyplomowych w:
Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - „Resocjalizacja społecznie niedostosowanych”
Uniwersytecie Warszawskim - „Socjoterapia”
Uniwersytecie Szczecińskim - „Oligofrenopedagogika”
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”
Collegium Da Vinci w Poznaniu – „Terapia i diagnoza pedagogiczna”

Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zwłaszcza w pracy z dzie
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracował na różnych stanowiskach związanych z pracą psychologiczno-pedagogiczną z dzie
mi, młodzieżą
i rodzicami min jako:
wychowawca w internacie,
pedagog w szkole podstawowej,
wychowawca w SOSW, MOW, MOS,
kierownik internatu SOSW,
terapeuta oraz reedukator w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,
dyrektor MOS,
pedagog oraz socjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Organizuje i prowadzi „Warsztaty Dla Dobrych Rodziców”
Adresatami tej formy są rodzice, których dzieci:
przejawiają problemy wychowawcze lub edukacyjne
mają objawy nadpobudliwości psychoruchowej
mają problemy z koncentracją uwagi
zostały zdiagnozowane jako osoby z zaburzeniami zachowania lub ADHD lub ZA.

Od  kilkunastu lat zajmuje się neuroterapią. Prowadzi treningi EEG Biofeedback i HEG oraz treningi funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, spostrzegawczość) z wykorzystaniem urządzenia RechaCom.

Ukończyłam studia na kierunkach psychologia oraz pedagogika specjalna, edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia szkolna na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje doświadczenie zdobywałam miedzy innymi w przedszkolu i szkole. W Poradni zajmuję się diagnozowaniem dzieci i młodzieży, poradnictwem dla rodziców a  także prowadzeniem treningów EEG biofeedback. W swojej pracy zawodowej poszukuję nowych wyzwań, kierując się zawsze dobrem pacjenta.

Z dużym zaangażowaniem i poświęceniem dba, by pracowało się komfortowo. Dobry duch Centrum.