Różnego rodzaju badania psychologiczne mają na celu poznanie i zrozumienie własnej osobowości, zachowań, a przede wszystkim stanów emocjonalnych. Dzięki profesjonalnej diagnozie można poradzić sobie z problemami psychologicznymi, co jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania.

W psychologii najczęściej wykorzystuje się testy i samoopisowe kwestionariusze. Polegają na przedstawieniu pacjentowi pytań, na które ten powinien odpowiedzieć lub stwierdzić, czy i w jakim stopniu się z nimi utożsamia. Wiele tego typu testów ma na celu wywołanie skojarzeń. Choć badania psychologiczne mają na celu przede wszystkim zdiagnozować pewne zaburzenia, mogą również pomóc w poznaniu własnych predyspozycji i umiejętności. Wykorzystuje się je w naszym gabinecie, ale również w biurach pracy. Popularne badania diagnostyczne to:

  • diagnoza osobowości,
  • diagnoza ilorazu inteligencji,
  • diagnoza inteligencji emocjonalnej,
  • diagnoza mechanizmów działania umysłu pacjenta.

Bardziej zaawansowane badania psychologiczne to testy projekcyjne. W swojej pracy często wykorzystuje je psycholog dziecięcy. Polegają na przedstawieniu pacjentowi niejasnych, niejednoznacznych i abstrakcyjnych bodźców, które badana osoba powinna przeanalizować i opisać. Mogą mieć również formę niedokończonych rysunków. Tego typu badania stosuje się w diagnozie zaburzeń osobowości, konfliktów wewnętrznych i emocjonalnych problemów.

Co jest ważne podczas wykonywania badań psychologicznych?

Do wykonywania badań psychologicznych niezbędne jest duże doświadczenie i specjalistyczna wiedza. Psycholog powinien podchodzić do pacjenta holistycznie, a diagnoza nie może być stawiana tylko na podstawie jednego testu. Konieczny jest również dokładny wywiad, analiza innych wyników badań oraz obserwacja pacjenta.

Ze strony osoby badanej ważna jest szczerość. W wielu badaniach istotne okazują się szybkie, impulsywne odpowiedzi. Psycholog powinien powiedzieć pacjentowi, że w teście psychologicznym nie ma złych ani dobrych odpowiedzi. Jednocześnie specjalista nie może krytykować oraz umoralniać pacjenta. Po zakończeniu testu psycholog powinien dokładnie przeanalizować odpowiedzi i wspólnie z badanym ustalić kolejne kroki ewentualnej terapii.