Psycholodzy i psychoterapeuci
z Carpe Diem

Szczera rozmowa jest kluczem do pokonania wielu trudności, które mogą spotkać nas w życiu osobistym lub zawodowym. Czasami jednak problem jest na tyle skomplikowany lub ma tak silne, ukryte podłoże, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest szukanie pomocy u psychologa lub psychoterapeuty. Taką pomoc niosą specjaliści wchodzący w skład zespołu poradni Carpe Diem.

Adrianna Skaza – psychoterapeuta, socjolog, pedagog

Przygotowanie do zawodu psychoterapeuty zdobyła w Krakowskim Centrum
Pschodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, stosując terapię w nurcie
psychodynamicznym, która polega na dogłębnej samoanalizie. Zajmuje się problematyką
związaną z zaburzeniami nerwicowymi, stanami lękowymi, kryzysami życiowymi,
wypaleniem w związku czy też chorobami w zakresie odżywiania, które mają podłoże
psychiczne. Zadaniem prowadzonych przez Adriannę Skazę sesji terapeutycznych jest
dotarcie do podłoża problemu poprzez cykliczne rozmowy, które sukcesywnie odkrywają
jego możliwe przyczyny. Psychoterapeutka zaprasza szczególnie te osoby, które są
zdecydowane na zgłębienie swojej psychiki, a tym samym trwałą poprawę jakości życia.
Przesłaniem, które kieruje do osób tracących nadzieję na zmianę tego, co boli, jest cytat
zaczerpnięty od Paulo Coelho, mówiący o tym, że: „… najciemniej jest tuż przed wschodem
słońca”.

Aleksandra Białek – psychoterapeuta, socjolog, pedagog

Pracuje jako terapeuta psychodynamiczny od 1999 roku. Swoją wiedzę zdobyła i uzupełniała w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła magisterskie studia socjologiczne oraz podyplomowe studia pedagogiczne. W naszym centrum psychologiczno-terapeutycznym prowadzi indywidualną terapię z młodzieżą i osobami dorosłymi. Między innymi pomaga rodzicom w przezwyciężeniu trudności wychowawczych. W swoim gabinecie przyjmuje osoby z problemami nerwicowymi, lękami, depresją oraz znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Proces terapeutyczny opiera na superwizji certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

Mirosława Kwidzyńska – pedagog, socjoterapeutka, terapeuta rodzinny

W zespole poradni Carpe Diem Mirosława Kwidzyńska pełni funkcję przede wszystkim socjoterapeutki i terapeuty rodzinnego. Udziela porad psychologicznych osobom znajdującym się w kryzysie małżeńskim (partnerskim), a także rodzicom dzieci z problemami wychowawczymi, rodzicom adopcyjnym i rodzinom zastępczym. Na jej pomoc mogą liczyć także osoby cierpiące na choroby przewlekłe, w tym dotknięte chorobą nowotworową, jak również ich bliscy (terapia wg programu C. Simontona). Prowadzi terapeutyczne sesje grupowe i spotkania ukierunkowane na rozwiązanie indywidualnych problemów pacjentów, głównie terapie małżeńskie, partnerskie i rodzinne.

Arkadiusz Siekierzycki – psycholog, psychoterapeuta

Absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie i wiedzę pogłębiał pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum Psychiatryczne” w Szczecinie oraz Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym. Posiada poparte doświadczeniem kwalifikacje w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dorosłych oraz młodzieży. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, nerwicowych i osobowościowych. Pomaga osobom, które odczuwają brak satysfakcji osobistej lub zawodowej, a także tym, które mają trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych czy też partnerskich. Leczy choroby mające związek z zaburzeniami odżywania. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Dr Izabela Krempińska – pedagog, logopeda, neurokognitywista

Izabela Krempińska jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. W kręgu jej naukowych i praktycznych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z dysleksją, ADHD, ADD oraz problemami edukacyjnymi dzieci i młodzieży. Izabela Krempińska jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zdobyła tytuł magistra pedagogiki zdrowia i pedagogiki specjalnej. Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu logopedii oraz neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest też absolwentką studiów doktoranckich w Katedrze Pedagogiki przy Uniwersytecie Szczecińskim. Autorka licznych publikacji, uczestniczka wielu warsztatów i konferencji.
W centrum zainteresowań Izabeli Krempińskiej zawsze znajdował się człowiek. Nie ustaje ona w poszukiwaniu nowych rozwiązań terapeutycznych, które umożliwiają jej jak najlepsze niesienie pomocy innym. Zajmuje się kierowaniem Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Carpe Diem, gdzie spełnia się m.in. jako logopeda dzieci i dorosłych. W swojej pracy ma wielopłaszczyznowe podejście do pacjenta. Uważa, że problemy człowieka, jako istoty społecznej, należy rozpatrywać całościowo, z uwzględnieniem kontekstu środowiska, w którym funkcjonuje.

MAŁGORZATA PACHOLEC – Lekarz specjalista psychiatra

Dane kontaktowe

CARPE DIEM
ul. Pocztowa 35/1
Szczecin
70-357
tel: 608 669 003

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia:
pn - pt: 9.00-20.00
sob: 9.00 - 14.00

Nr konta bankowego:
 36 2490 0005 0000 4000 7821 9223

6 + 2 =

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Doświadczenie zdobywałam w Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ "ZDROJE". Systematycznie aktualizuję i pogłębiam swoją wiedzę aby nieść pomoc zgodnie z najnowszymi standardami. W lipcu 2016 roku rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne w zakresie seksuologii. Ze swojej strony oferuję Państwu fachową pomoc w diagnostyce oraz leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych takich jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia snu, nastroju, zaburzenia psychotyczne, lękowe czy powikłania rożnego rodzaju uzależnień. Gwarantuję dyskrecję i pełne zaangażowanie.